Jednostka elektrochirurgiczna (ESU) to urządzenie medyczne, które wykorzystuje energię elektryczną o wysokiej częstotliwości do cięcia, koagulacji lub osuszania tkanki. Jest powszechnie stosowany w zabiegach chirurgicznych do wykonywania precyzyjnych cięć i tamowania krwawień. Diatermie mogą być używane zarówno w chirurgii otwartej, jak i laparoskopowej i są zwykle obsługiwane przez chirurga lub wyszkolonego pracownika medycznego. Energia elektryczna jest dostarczana do tkanki za pomocą specjalnego instrumentu zwanego uchwytem elektrochirurgicznym lub elektrodą.

Główne funkcje diatermii to: